W kilkanaście sekund przygotuj i doręcz pismo procesowe

Z Notą doręczanie pism procesowych jest tak proste jak wysyłanie e-maili. Wskaż sprawę i adresatów, dodaj pismo wraz z załącznikami z dysku i podpisz wybrane pliki podpisem elektronicznym. Z Notą nawet najdłuższe pisma procesowe z dużą ilością załączników wyślesz w kilkanaście sekund.
Z Notą doręczanie pism procesowych jest tak proste jak wysyłanie e-maili. Wskaż sprawę i adresatów, dodaj pismo wraz z załącznikami z dysku i podpisz wybrane pliki podpisem elektronicznym. Z Notą nawet najdłuższe pisma procesowe z dużą ilością załączników wyślesz w kilkanaście sekund.

Integracja z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych

Nota umożliwia zarówno dwustronną komunikację między pełnomocnikami jak i odbiór korespondencji z sądów. Zebranie pełnej dokumentacji procesowej ze wszystkich apelacji w uporządkowanych sprawach w Nocie oznacza, że do obsługi elektronicznej korespondencji procesowej potrzebna jest tylko jedna aplikacja - Nota. 

Uruchomienie synchronizacji z PI wymaga jedynie zalogowania się na swoje konto w PI z aplikacji Noty.

Jedna lista - wszystkie przesyłki

W Nocie z poziomu jednej listy masz możliwość odebrania i zobaczenia całej nowej korespondencji ze wszystkich apelacji udostępnionej za pośrednictwem PI, bez konieczności sprawdzania każdej z apelacji z osobna.

Dodatkowo liczniki przy nieodebranych przesyłkach informują ile dni upłynęło od otrzymania korespondencji z sądu. Z Notą kontrola terminów zawitych jest ułatwiona.

Załączniki bez ograniczeń,
podpisane elektronicznie

Podpisuj pisma i wybrane załączniki aż do 100 MB prawnie wiążącym podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym bezpośrednio w aplikacji.

Walidacja podpisów informuje, które elementy przesyłki zostały opatrzone podpisem i sprawdza ich ważność, dbając o Twoje bezpieczeństwo.

 • Podpis kwalifikowany
 • Podpis zaawansowany
 • Walidacja podpisu elektronicznego

Nota umożliwia przesyłanie dowodów w sprawie w oryginalnym formacie i jakości. Koniec z pracochłonnym i kosztownym drukowaniem zdjęć i dokumentów.

Dzięki Nocie przekazywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, nagrań dźwiękowych, a także wideo stronom procesu przebiega szybko i sprawnie z dowolnego miejsca.

Zacznij korzystać z Noty w kilka minut

Do wymiany pism w Nocie tak jak za pośrednictwem e-maili czy innych wiadomości potrzebne są adresy przynajmniej dwóch osób. Zaproś drugą stronę procesową podając jej adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do rejestracji w Nocie.

Dowiedz się więcej

Pisma procesowe elektronicznie zapieczętowane

Nota jest usługą rejestrowanych e-doręczeń, wpisaną do rejestru usług zaufania. Do wymiany korespondencji w Nocie wykorzystywana jest zaawansowana infrastruktura oparta na standardach ETSI, które gwarantują niepodważalność doręczeń.

Integralność danych jest sprawdzana podczas wysyłki i odbioru pism. Co więcej, każda przesyłka zostaje opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i otrzymuje indywidualne kwalifikowane znaczniki czasu, które są widoczne w potwierdzeniach wysłania i odebrania.

 • Standardy ETSI
 • Integralność przesyłki
 • Kwalifikowana pieczęć i znacznik czasu
 • Potwierdzenie wysłania i odebrania

Doręczaj i odbieraj pisma procesowe w pełnej zgodzie z prawem

Z Notą unikniesz ryzyka zakwestionowania autentyczności przesyłki oraz jej nieprawidłowego doręczenia lub odbioru.

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej

Art. 39 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę doręczenia pism.

Dowiedz się więcej

Art. 132 ust. 3 dopuszcza doręczenia pism za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Dowiedz się więcej

Art. 4 wprowadza zasadę domyślnego, elektronicznego doręczania pism przez podmioty publiczne.

Art. 9
zobowiązuje adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2021.1090) od 3 lipca 2021 r. sądy mają prawo do wykorzystywania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych [PI] jako kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego będą doręczane pisma sądowe.

Integracja z PI, umożliwia odbiór pism sądowych bezpośrednio w Nocie.

Dowiedz się więcej

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Dane mocniej szyfrowane niż w banku

Wiemy jak w dzisiejszym świecie ważne są dane zarówno Twoje jak i Twoich klientów. Dlatego w Nocie są one przechowywane w zaszyfrowanej postaci w bazach danych na terenie UE, całkowicie bezpieczne i prywatne.

Nota wykorzystuje wielopoziomowe szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika. Pełne szyfrowanie zarówno danych jak i ich przekazu sprawia, że nikt postronny - nawet nasz zespół - nie ma do nich dostępu.

 • Zaszyfrowane dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika
 • Dochowana tajemnica zawodowa i RODO
 • Dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych
  od użytkownika do użytkownika
 • Dochowana tajemnica zawodowa i RODO

Usprawniona organizacja pracy

Nota porządkuje i usprawnia pracę kancelarii, dzięki elektronicznej formie przesyłek. Wszystkie pisma w jednej sprawie automatycznie trafiają do wspólnej, przeszukiwalnej teczki, ułatwiając pracę z wieloma dokumentami. Dodatkowo syntetyczna lista e-doręczeń i przesyłek z PI pomaga zaplanować odbiory korespondencji oraz dotrzymać terminów zawitych.

Wybierając Notę zyskujesz dostęp do przejrzyście zobrazowanej, pełnej historii wymiany pism procesowych.

Dowiedz się więcej
Ile pism procesowych wysyłasz miesięcznie?
1
5
10
15
20
25
25
30
Oszczędność z Notą
Zobacz więcej szczegółów

Oszczędność nie tylko materialna

Przygotowywanie i wysyłanie setek stron pism i załączników miesięcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest pracochłonne i kosztowne. Nota uwolni Cię od czasochłonnego drukowania, ręcznego podpisywania i kompletowania pism. Nota ograniczy również Twoje wizyty na poczcie.

A więc Nota to nie tylko znaczna oszczędność finansowa, ale przede wszystkim oszczędność Twojego czasu i wyraz szacunku dla planety.

45 s
Nadanie
0
Kolejek
24/7
Dostęp
0
Papieru

Doręczaj i odbieraj pisma procesowe w pełnej zgodzie z prawem

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej

Art. 39 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę doręczenia pism.

Dowiedz się więcej

Art. 132 ust. 3 dopuszcza doręczenia pism za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Dowiedz się więcej

Art. 4 wprowadza zasadę domyślnego, elektronicznego doręczania pism przez podmioty publiczne.

Art. 9
zobowiązuje adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2021.1090) od 3 lipca 2021 r. sądy mają prawo do wykorzystywania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych [PI] jako kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego będą doręczane pisma sądowe.

Integracja z PI, umożliwia odbiór pism sądowych bezpośrednio w Nocie.

Dowiedz się więcej

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Porównanie form doręczeń pism procesowych

Nota została stworzona od podstaw jako dedykowany system do obsługi e-doręczeń pism procesowych. Dzięki temu Nota oferuje zalety zarówno tradycyjnej poczty jak i e-maili, pozbywając się ich wad.
email
Nota
Poczta Polska
Prawnie wiążące rejestrowane e-doręczenia pism procesowych zgodne z obowiązującym prawem
-
-
Usługa wpisana do rejestru usług zaufania
-
-
Odbiór pism sądowych z PI
-
-
Zintegrowane, prawnie wiążące podpisywanie pism i załączników podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
-
-
Wysyłka elektronicznych załączników
-
Wysyłka zbiorcza
-
Niepodważalne potwierdzenia wysłania i odebrania opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i znacznikami czasu
-
Pełna lista korespondencji wychodzącej i przychodzącej z terminami wysyłki i odbioru
-
-
Syntetyczne listy przesyłek przychodzących oraz nieodebranych z licznikami informującymi o terminach odbioru przesyłek
-
-
Jednoczesna synchronizacja danych ze wszystkimi apelacjami z PI
-
-
Automatyczna synchronizacja dokumentacji i spraw z PI
-
-
Zweryfikowani i zidentyfikowani nadawcy i adresaci
-
Pełne bezpieczeństwo i prywatność danych dzięki pełnemu szyfrowaniu od użytkownika do użytkownika
-
-
Sprawdzanie integralności przesyłki
-
-
Zabezpieczenie korespondencji kwalifikowanymi znacznikami czasu oraz kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
-
-
Zintegrowana walidacja złożonych podpisów elektronicznych
-
-
Zintegrowana obsługa wniosków sądowych
-
-
Brak spamu
-
-
Automatyczne porządkowanie przesyłek w sprawach
-
-
Planowana wysyłka pism
-
-
Dostęp zdalny 24/7
-

Nota w skrócie

Przygotowanie, podpisanie, wysyłka i odbiór pism w kilkanaście sekund

Wysyłanie i odbieranie pism procesowych z Notą jest tak proste jak wysyłka e-maili.

Załączanie do pism zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów w wysokiej rozdzielczości

Cyfrowe załączniki wreszcie mogą być wysłane razem z pismami procesowymi w oryginalnym formacie.

Dostęp do zawartości Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Integracja z PI umożliwia dostęp do Twoich spraw ze wszystkich apelacji oraz odbiór korespondencji z sądu bezpośrednio w Nocie.

Szyfrowanie od użytkownika do użytkownika gwarancją bezpieczeństwa i poufności danych

Wszystkie przesyłki wysyłane i odbierane między użytkownikami Noty są w pełni szyfrowane, co zapewnia zachowanie tajemnicy zawodowej i zgodność z RODO.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Doręczanie przesyłek z Notą jest znacznie szybsze niż doręczanie tradycyjną pocztą i nieporównywalnie mniej pracochłonne.

Doręczanie i odbieranie pism zgodnie z prawem

Nota działa w oparciu o przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych, KPC, KPK, KPA i RODO, dając Ci możliwość doręczania i odbierania pism procesowych w sposób elektroniczny.

Często zadawane pytania

Odbieraj i doręczaj przesyłki w Nocie

Naszym celem jest umożliwienie prawnikom wygodne, w pełni elektroniczne doręczanie pism procesowych.
0
Za dostęp
i odbiór
Za przesyłkę wychodzącą
 • Odbieranie rejestrowanych e-doręczeń i pism sądowych z PI
 • Powiadomienia otrzymania przesyłek
 • Automatyczna organizacja pism w sprawach
 • Podpisywanie pism i załączników podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
 • Doręczanie pism procesowych wraz z elektronicznymi załącznikami
 • Jednoczesne przesyłanie pism do wielu adresatów
Dowiedz się więcej

Wypróbuj Notę bez podawania danych płatniczych

Wypróbuj bezpłatnie