W kilkanaście sekund przygotuj i doręcz pismo procesowe

Z Notą doręczanie pism procesowych jest tak proste jak wysyłanie e-maili. Wskaż sprawę i adresatów, dodaj pismo wraz z załącznikami z dysku i podpisz wybrane pliki podpisem elektronicznym. Z Notą nawet najdłuższe pisma procesowe z dużą ilością załączników przygotujesz do wysyłki w kilkanaście sekund.
Z Notą doręczanie pism procesowych jest tak proste jak wysyłanie e-maili. Wskaż sprawę i adresatów, dodaj pismo wraz z załącznikami z dysku i podpisz wybrane pliki podpisem elektronicznym.

Z Notą nawet najdłuższe pisma procesowe z dużą ilością załączników przygotujesz do wysyłki w kilkanaście sekund.

Z Notą prześlesz każdy załącznik niezależnie od jego wielkości i formatu

Nota umożliwia przesyłanie dowodów w sprawie w oryginalnym formacie i jakości. Koniec z pracochłonnym i kosztownym drukowaniem zdjęć i dokumentów.

Dzięki Nocie przekazywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, nagrań dźwiękowych, a także wideo stronom procesu przebiega szybko i sprawnie z dowolnego miejsca.

Uwierzytelnianie podczas rejestracji, logowania i wysyłki

Nota jest zarejestrowaną usługą zaufania dedykowaną dla adwokatów i radców prawnych. Prawnicy korzystający z usługi są jednoznacznie identyfikowani poprzez swój Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany. Takie rozwiązanie daje pewność autentyczności i wiarygodności wszystkich członków Noty.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Podpis
Zweryfikowana lista odbiorców i nadawców

Bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłek w Nocie jest gwarantowana przez jednoznaczną identyfikację użytkowników. Korzystając z aplikacji, wymieniasz pisma procesowe tylko z osobami z aktualnej i potwierdzonej listy prawników. Dzięki temu masz pewność, że pisma trafią do odpowiednich osób.

W Nocie znajdziesz wyłącznie pisma procesowe bez spamu i innej niepowiązanej ze sprawą korespondencji.

Dane mocniej szyfrowane niż w banku

Wiemy jak w dzisiejszym świecie ważne są dane zarówno Twoje jak i Twoich klientów. Dlatego w Nocie są one całkowicie bezpieczne i prywatne.

Nota wykorzystuje wielopoziomowe szyfrowanie od użytkownika do użytkownika. Pełne szyfrowanie zarówno danych jak i ich przekazu sprawia, że nikt postronny - nawet nasz zespół - nie ma do nich dostępu.

Doręczenia oparte na standardach ETSI

Nota jest usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisaną do rejestru usług zaufania. To oznacza, że usługa spełnia szereg standardów, które gwarantują zgodność z prawem, poprawność i niepodważalność doręczeń pism procesowych.

 • ETSI EN 319 401
 • ETSI EN 319 521
 • ETSI EN 319 522
Uwierzytelnianie podczas rejestracji, wysyłki i odbioru.

Usługa zaufania musi jednoznacznie identyfikować użytkowników usługi. Aby dołączyć do Noty, prawnicy muszą potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu swojego podpisu kwalifikowanego lub zaawansowanego. Wysyłka i odbiór przesyłek odbywa się po uwierzytelnieniu nadawców i odbiorców.

 • Podpis kwalifikowany
 • Podpis Zaufany
 • e-Podpis
Przesyłki zabezpieczone przed niewykrywalną zmianą danych

Wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym, aby wykluczyć możliwość ich niewykry­walnej zmiany. Dodatkowo każda zmiana danych przesyłki niezbędna do celów jej wysłania lub otrzymania jest wyraźnie wskazana nadawcy i adre­satowi.

Przesyłki oznaczone kwalifikowanymi znaczkami czasu

Integralność każdej przesyłki w Nocie jest sprawdzana, po czym generowane są potwierdzenia wysłania i otrzymania. Data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

 • Kwalifikowany znacznik czasu
 • Potwierdzenie wysłania
 • Potwierdzenie otrzymania
Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie e-Doręczeń

Najwyższe standardy bezpieczeństwa doręczenia

Wykorzystaj możliwości, jakie daje szyfrowanie od użytkownika do użytkownika, dwuetapowa weryfikacja i zamknięte środowisko w doręczeniach pism procesowych.
Uwierzytelnianie podczas rejestracji, logowania i wysyłki

Nota jest zarejestrowaną usługą zaufania dedykowaną dla adwokatów i radców prawnych. Prawnicy korzystający z usługi są jednoznacznie identyfikowani poprzez swój Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany. Takie rozwiązanie daje pewność autentyczności i wiarygodności wszystkich członków Noty.

 • Imię
 • Nazwisko
 • Podpis
Zweryfikowana lista odbiorców i nadawców

Bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłek w Nocie jest gwarantowana przez jednoznaczną identyfikację użytkowników. Korzystając z aplikacji, wymieniasz pisma procesowe tylko z osobami z aktualnej i potwierdzonej listy prawników. Dzięki temu masz pewność, że pisma trafią do odpowiednich osób.

W Nocie znajdziesz wyłącznie pisma procesowe bez spamu i innej niepowiązanej ze sprawą korespondencji.

Dane mocniej szyfrowane niż w banku

Wiemy jak w dzisiejszym świecie ważne są dane zarówno Twoje jak i Twoich klientów. Dlatego w Nocie są one całkowicie bezpieczne i prywatne.

Nota wykorzystuje wielopoziomowe szyfrowanie od użytkownika do użytkownika. Pełne szyfrowanie zarówno danych jak i ich przekazu sprawia, że nikt postronny - nawet nasz zespół - nie ma do nich dostępu.

Pisma procesowe elektronicznie zapieczętowane

Nota jest usługą rejestrowanych e-doręczeń wpisaną do rejestru usług zaufania, spełniającą szereg standardów, które gwarantują niepodważalność doręczeń.

Prawnicy korzystający z Noty muszą potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu swojego podpisu kwalifikowanego lub zaawansowanego. Podpis elektroniczny opatruje również zawartość wszystkich przesyłek, które realizujesz w Nocie.

Integralność danych jest sprawdzana podczas wysyłki i odbioru pism. Co więcej, każda przesyłka otrzymuje indywidualne znaczniki czasu, które są widoczne w potwierdzeniach wysłania i odebrania.

 • ETSI EN 319 401
 • ETSI EN 319 521
 • ETSI EN 319 522
 • Podpis i znacznik czasu kwalifikowany
 • Potwierdzenie wysłania i otrzymania

Dane mocniej szyfrowane niż w banku

Wiemy jak w dzisiejszym świecie ważne są dane zarówno Twoje jak i Twoich klientów. Dlatego w Nocie są one przechowywane w zaszyfrowanej postaci w bazach danych na terenie UE, całkowicie bezpieczne i prywatne.

Nota wykorzystuje wielopoziomowe szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika. Pełne szyfrowanie zarówno danych jak i ich przekazu sprawia, że nikt postronny - nawet nasz zespół - nie ma do nich dostępu.  

 • Dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika
 • Dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych
  od użytkownika do użytkownika

Doręczaj pisma procesowe w pełnej zgodzie z KPC, eIDAS i RODO

Z Notą unikniesz ryzyka zakwestionowania autentyczności przesyłki oraz nieprawidłowego doręczenia.
Pełna zgodność z KPC

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Pełna zgodność z eIDAS

Nota obsługuje e-doręczenia zgodnie ze standardami eIDAS. Art. 43 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę wymiany danych i doręczenia dowodu w postępowaniu sądowym.

Nota spełnia wymogi art. 43 ust. 2, który wymienia przesłanki skutecznego prawnie e-doręczenia.

Pełna zgodność z RODO

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Doręczaj pisma
procesowe w pełnej
zgodzie z KPC,
eIDAS i RODO

KPC
eIDAS
RODO
Dowiedz się więcej
Pełna zgodność z KPC

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Pełna zgodność z eIDAS

Nota obsługuje e-doręczenia zgodnie z wytycznymi eIDAS. Art. 43 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę wymiany danych i doręczenia dowodu w postępowaniu sądowym.

Nota spełnia wymogi art. 43 ust. 2, który wymienia przesłanki skutecznego prawnie e-doręczenia.

Pełna zgodność z RODO

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Usprawniona organizacja pracy

Nota porządkuje i usprawnia pracę kancelarii, dzięki elektronicznej formie przesyłek. Wszystkie pisma w jednej sprawie  automatycznie trafiają do wspólnej, przeszukiwalnej teczki, ułatwiając pracę z wieloma dokumentami.

Wybierając Notę zyskujesz brak zbędnych, niepowiązanych ze sprawą wiadomości, a także dostęp do pełnej historii wymiany pism procesowych. Nasz system przejrzyście obrazuje przebieg sprawy i ułatwia dostęp do informacji, których potrzebujesz w danym momencie.

Oszczędność nie tylko materialna

Przygotowywanie i wysyłanie setek stron pism i załączników miesięcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest pracochłonne i kosztowne. Nota uwolni Cię od czasochłonnego drukowania, ręcznego podpisywania i kompletowania pism. Nota ograniczy również Twoje wizyty na poczcie.

A więc Nota to nie tylko znaczna oszczędność finansowa, ale przede wszystkim oszczędność Twojego czasu i wyraz szacunku dla planety.

45 s
Nadanie
0
Kolejek
24/7
Dostęp
0
Papieru
Ile pism procesowych wysyłasz miesięcznie?
1
5
10
15
20
25
25
30
Oszczędność z Notą
Zobacz więcej szczegółów

Odbierz przesyłkę w dowolnym momencie

Odbieraj pisma procesowe w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Wszystkie przesyłki realizowane w Nocie znajdziesz na swoim koncie. Na odebranie pisma masz 7 dni, po upływie tego terminu otrzymasz ponowne powiadomienie o oczekującej przesyłce. Po 14 dniach zgodnie z fikcją doręczenia otrzymasz przesyłkę i potwierdzenie doręczenia.

Z Notą nie musisz ciągle sprawdzać swojej skrzynki. Powiadomienia poinformują Cię o nowych oczekujących przesyłkach, z którymi możesz się zapoznać w dowolnej chwili.  

Bezpieczne przesyłki bez spamu

Bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłek w Nocie są gwarantowane przez jednoznaczną identyfikację użytkowników. Korzystając z aplikacji, wymieniasz pisma procesowe tylko z osobami z aktualnej i potwierdzonej listy prawników. Dzięki temu masz pewność, że pisma trafią do odpowiednich osób.

W Nocie znajdziesz wyłącznie pisma procesowe bez spamu i innej niepowiązanej ze sprawą korespondencji.

Porównanie form doręczeń pism procesowych

Nota została stworzona od podstaw jako dedykowany system do obsługi e-doręczeń pism procesowych. Dzięki temu Nota oferuje zalety zarówno tradycyjnej poczty jak i e-maili, pozbywając się ich wad.
email
Nota
Poczta Polska
Prawnie wiążące e-doręczenia pism procesowych zgodne z eIDAS, KPC i RODO
-
-
Usługa wpisana do rejestru usług zaufania
-
-
Zintegrowane, prawnie wiążące podpisywanie pism i załączników podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
-
-
Wysyłka elektronicznych załączników
-
Wysyłka zbiorcza
-
Pewność doręczenia z potwierdzeniem wysłania i odebrania
-
Zachowana fikcja doręczenia
-
Bezpieczeństwo i prywatność danych dzięki pełnemu szyfrowaniu od użytkownika do użytkownika
-
-
Brak spamu
-
-
Automatyczne porządkowanie przesyłek w sprawach
-
-
Planowana wysyłka pism
-
-
Zweryfikowani i pewni nadawcy i adresaci
-
Dostęp zdalny 24/7
-

Nota w skrócie

Przygotujesz, podpiszesz i wyślesz pismo w kilkanaście sekund

Doręczanie pism procesowych z Notą jest tak proste jak wysyłka e-maili.

Załączysz do pisma zdjęcia wysokiej rozdzielczości, nagrania audio i wideo

Cyfrowe załączniki wreszcie mogą być wysłane razem z pismami procesowymi w oryginalnym formacie.

Zaoszczędzisz czas i pieniądze

Doręczanie przesyłek z Notą jest przynajmniej o 50% tańsze niż doręczanie tradycyjną pocztą i nieporównywalnie mniej pracochłonne.

Doręczysz pisma wykorzystując możliwości jakie daje Ci prawo

Nota działa w oparciu o przepisy o e-doręczeniach, KPC i RODO, dając Ci możliwość doręczania pism procesowych w sposób elektroniczny.

Nota w skrócie

Przygotujesz, podpiszesz i wyślesz pismo w kilkanaście sekund

Doręczanie pism procesowych z Notą jest tak proste jak wysyłka e-maili.

Załączysz do pisma zdjęcia wysokiej rozdzielczości, nagrania audio i wideo

Cyfrowe załączniki wreszcie mogą być wysłane razem z pismami procesowymi w oryginalnym formacie.

Zaoszczędzisz czas

Doręczanie przesyłek z Notą jest znacznie szybsze niż doręczanie tradycyjną pocztą i nieporównywalnie mniej pracochłonne.

Doręczysz pisma wykorzystując możliwości jakie daje Ci prawo

Nota działa w oparciu o przepisy eIDAS, KPC i RODO, dając Ci możliwość doręczania pism procesowych w sposób elektroniczny.

Często zadawane pytania

Odbieraj doręczenia za darmo i wysyłaj według jednej stawki

Nasz cennik jest tak samo prosty i przejrzysty jak sama Nota.
0
Za dostęp
i odbiór
2,5
Za przesyłkę wychodzącą
 • Odbieranie pism procesowych z załącznikami z zachowaniem fikcji doręczenia
 • Powiadomienia otrzymania przesyłek
 • Automatyczna organizacja pism w sprawach
 • Podpisywanie pism, załączników i przesyłek podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
 • Wysyłanie pism procesowych wraz z elektronicznymi załącznikami
 • Jednoczesne przesyłanie pism do wielu adresatów
Dowiedz się więcej

Wypróbuj Notę w publicznej wersji beta już dziś

Wypróbuj publiczną wersję beta