Elektroniczne doręczenia i akta spraw

Nota umożliwia elektroniczną obsługę dokumentacji spraw i elektroniczną wymianę korespondencji z sądami pełnomocnikami i klientami w jednej aplikacji.

Doręczenia przez Portal Informacyjny obsługiwane w Nocie

Synchronizacja zawartości Portalu Informacyjnego z Notą oznacza, że każda z czynności którą wykonasz w Nocie zostanie odwzorowana w portalu i na odwrót.

Wszystkie apelacje na jednej liście

Wskaż apelacje, w których prowadzisz sprawy, a Nota zbierze na jednej liście wszystkie adresowane do Ciebie pisma opublikowane w portalach informacyjnych wybranych apelacji. Jedno logowanie do Noty wystarczy, żeby uzyskać dostęp do dokumentacji z jedenastu apelacji.

Łatwa kontrola terminów odbioru

Liczniki przy nieodebranych przesyłkach informują ile dni upłynęło od ich publikacji oraz sygnalizują przesyłki przeleżałe. Możliwość wyboru klilku przesyłek i odebrania ich jednym przyciskiem, ułatwia odbiory. Dodatkowo, aby żadna przesyłka nie została przeoczona, filtr “Nieodebrane” prezentuje na liście tylko korespondencję nieodebraną.

Wysyłanie wniosków do Portalu Informacyjnego

Wnioski elektroniczne, których wnoszenie umożliwia portal sądowy wyślesz bezpośrednio z poziomu Noty.

Zacznij korzystać z Noty w kilka minut

Do wymiany pism w Nocie tak jak za pośrednictwem e-maili czy innych wiadomości potrzebne są adresy przynajmniej dwóch osób. Zaproś drugą stronę procesową podając jej adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do rejestracji w Nocie.

Dowiedz się więcej

Doręczenia pomiędzy pełnomocnikami

Nota oprócz doręczeń sądowych obsługuje rejestrowane doreczenia elektroniczne pism procesowych pomiędzy pełnomocnikami zawodowymi w trybie art. 132 KPC.

Czym są rejestrowane
e-doręczenia?

To doręczenia w których tożsamość nadawcy i adresata są weryfikowane przed realizacją doręczenia. Zawartość przesyłki, daty nadania i odbioru są zapisywane w sposób uniemożliwiający manipulowanie tymi danymi. W rezultacie doręczyciel wystawia niepodważalny dowód doręczenia.

Czym są rejestrowane doręczenia elektroniczne?

To doręczenia w których tożsamość nadawcy i adresata są weryfikowane przed realizacją doręczenia. Zawartość przesyłki, daty nadania i odbioru są zapisywane w sposób uniemożliwiający manipulowanie tymi danymi. W rezultacie doręczyciel wystawia niepodważalny dowód doręczenia.

Rejestrowane doręczenia elektroniczne zastępują listy ZPO

Nota obsługując elektroniczne doręczenia pism pomiędzy pełnomocnikami zawodowymi jest wygodniejszą, szybszą i bezpieczniejszą alternatywą dla listów poleconych lub listów ZPO.

E-doręczenia zastępują listy polecone i ZPO

Nota obsługując elektroniczne doręczenia pism pomiędzy pełnomocnikami zawodowymi jest wygodniejszą, szybszą i bezpieczniejszą alternatywą dla listów poleconych i listów ZPO.

Pisma procesowe elektronicznie zapieczętowane

Każda przesyłka, przy nadawaniu zostaje opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną oraz kwalifikowanymi znacznikami czasu zawierającymi wszystkie parametry przesyłki. Wykorzystując zapisane parametry, wydając przesyłkę adresatowi, sprawdzamy czy przesyłka którą otrzymuje jest identyczna z przesyłką wysłaną przez nadawcę. Takie sprawdzanie integralności przesyłek, daje gwarancję poprawnego i bezpiecznego doręczenia.

 • Integralność przesyłki
 • Kwalifikowana pieczęć i znacznik czasu
 • Potwierdzenie wysłania i odebrania

Potrzebujesz sekund, aby wysłać pismo

Z Notą doręczanie pism procesowych jest tak proste jak wysyłanie e-maili. Wskaż sprawę i adresatów, dodaj pismo wraz z załącznikami z dysku i podpisz wybrane pliki podpisem elektronicznym. Z Notą nawet najdłuższe pisma procesowe z dużą ilością załączników wyślesz w kilkanaście sekund.

Załączniki podpisane elektronicznie

W Nocie maksymalna wielkości przesyłki to 2 GB. Dzięki temu możesz przesyłać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości czy też nagrania 4K.

A podpisywanie? Wykorzystaj własny podpis kwalifikowany lub zaawansowany, aby podpisywać pliki do 100 MB bezpośrednio w aplikacji. Funkcja walidacji umożliwia weryfikację poprawności podpisu.

 • Podpis kwalifikowany
 • Podpis zaawansowany
 • Walidacja podpisu

Doręczaj i odbieraj pisma procesowe w pełnej zgodzie z prawem

Z Notą unikniesz ryzyka zakwestionowania autentyczności przesyłki oraz jej nieprawidłowego doręczenia lub odbioru.

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej

Art. 39 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę doręczenia pism.

Dowiedz się więcej

Art. 132 ust. 3 dopuszcza doręczenia pism za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Dowiedz się więcej

Art. 4 wprowadza zasadę domyślnego, elektronicznego doręczania pism przez podmioty publiczne.

Art. 9
zobowiązuje adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2021.1090) od 3 lipca 2021 r. sądy mają prawo do wykorzystywania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych [PI] jako kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego będą doręczane pisma sądowe.

Integracja z PI, umożliwia odbiór pism sądowych bezpośrednio w Nocie.

Dowiedz się więcej

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Ile pism procesowych wysyłasz miesięcznie?
1
5
10
15
20
25
25
30
Oszczędność z Notą
Zobacz więcej szczegółów

Oszczędność nie tylko materialna

Przygotowywanie i wysyłanie setek stron pism i załączników miesięcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, jest pracochłonne i kosztowne. Nota uwolni Cię od czasochłonnego drukowania, ręcznego podpisywania i kompletowania pism. Nota ograniczy również Twoje wizyty na poczcie.

A więc Nota to nie tylko znaczna oszczędność finansowa, ale przede wszystkim oszczędność Twojego czasu i wyraz szacunku dla planety.

45 s
Nadanie
0
Kolejek
24/7
Dostęp
0
Papieru

Często zadawane pytania

Poufna komunikacja z klientem

Nota daje możliwość wygodnej i szyfrowanej wymiany dokumentacji z klientami oraz udostępniania do wglądu pełnych akt spraw.

Porównanie form doręczeń pism procesowych

Nota została stworzona od podstaw jako dedykowany system do obsługi e-doręczeń pism procesowych. Dzięki temu Nota oferuje wygodę e-maili i pewności dowodową tradycyjnej poczty, pozbywając się ich wad.
email
Nota
list ZPO
Prawnie wiążące rejestrowane e-doręczenia pism procesowych zgodne z obowiązującym prawem
-
-
Usługa wpisana do rejestru usług zaufania
-
-
Odbiór pism sądowych z PI
-
-
Zintegrowane, prawnie wiążące podpisywanie pism i załączników podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
-
-
Wysyłka elektronicznych załączników
-
Wysyłka zbiorcza
-
Niepodważalne potwierdzenia wysłania i odebrania opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i znacznikami czasu
-
Pełna lista korespondencji wychodzącej i przychodzącej z terminami wysyłki i odbioru
-
-
Syntetyczne listy przesyłek przychodzących oraz nieodebranych z licznikami informującymi o terminach odbioru przesyłek
-
-
Jednoczesna synchronizacja danych ze wszystkimi apelacjami z PI
-
-
Automatyczna synchronizacja dokumentacji i spraw z PI
-
-
Zweryfikowani i zidentyfikowani nadawcy i adresaci
-
Pełne bezpieczeństwo i prywatność danych dzięki pełnemu szyfrowaniu od użytkownika do użytkownika
-
-
Sprawdzanie integralności przesyłki
-
-
Zabezpieczenie korespondencji kwalifikowanymi znacznikami czasu oraz kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną
-
-
Zintegrowana walidacja złożonych podpisów elektronicznych
-
-
Zintegrowana obsługa wniosków sądowych
-
-
Brak spamu
-
-
Automatyczne porządkowanie przesyłek w sprawach
-
-
Planowana wysyłka pism
-
-
Dostęp zdalny 24/7
-

Kompletne akta spraw

Pełna dokumentacja procesowa ze wszystkich apelacji jest prezentowana w Nocie zarówno na syntetycznych listach opracowania jak i w uporządkowanych sprawach z przekrojową wizualizacją ich zawartości. Dodatkowo obsługa spraw nieprocesowych i dodawanie do akt spraw korespondencji papierowej pozwala na wygodne prowadzenie wszystkich sprawy w jednej aplikacji.

Dossier - w parze z aktami sprawy

Korespondencję którą otrzymasz od klientów, rachunki, czy inne dokumenty powiązane ze sprawą możesz dodać do dossier. Dzięki temu wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne, a akta sprawy są uporządkowane.

Dane mocniej szyfrowane niż w banku

Wiemy, że naszych klientów obowiązuje tajemnica zawodowa. Dlatego przesyłki i akta spraw w Nocie są przekazywane, udostępniane i przechowywane w zaszyfrowanej postaci. Nota wykorzystuje wielopoziomowe szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika. W efekcie nikt postronny - również nasz zespół - nie ma do nich dostępu.

 • Zaszyfrowane dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych od użytkownika do użytkownika
 • Dochowana tajemnica zawodowa i RODO
 • Dane przechowywane na terenie UE
 • Pełne szyfrowanie danych
  od użytkownika do użytkownika
 • Dochowana tajemnica zawodowa i RODO

Zaplanowane opracowanie dokumentów

Nota umożliwia wybranie rodzaju czynności do wykonania oraz wskazanie daty opracowania, która synchronizuje się z Twoim kalendarzem Google, Microsoft lub Apple. Sortowanie po typach zadań do wykonania oraz liczniki informujące o zbliżających się terminach dla poszczególnych dokumentów dodatkowo ułatwiają organizację pracy.

Organizacja pracy zespołu

Nota umożlwia wyznaczanie czynności swoim współpracownikom i kontrolę ich wykonania. Udostępnianie spraw wewnątrz kancelarii, wyznaczanie subkont, czy pracowników sekretariatu sprawiają, że praca w zespole się znacznie upraszcza.

Doręczaj i odbieraj pisma procesowe w pełnej zgodzie z prawem

Art. 125 zezwala na doręczenie pism do sądu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pod warunkiem spełnienia wymogów eIDAS.

Art. 132 umożliwia stronom wymianę pism procesowych w sposób elektroniczny pomiędzy pełnomocnikami, pod warunkiem podpisania oświadczenia ze zgodą na doręczenia elektroniczne w sprawie. W Nocie obsługa oświadczeń jest zintegrowana. Jest to kolejne ułatwienie, dające pewność wymiany pism procesowych zgodnie z prawem.

Dowiedz się więcej

Art. 39 ust. 1 dopuszcza rejestrowane doręczenie elektroniczne, jako formę doręczenia pism.

Dowiedz się więcej

Art. 132 ust. 3 dopuszcza doręczenia pism za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Dowiedz się więcej

Art. 4 wprowadza zasadę domyślnego, elektronicznego doręczania pism przez podmioty publiczne.

Art. 9
zobowiązuje adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Dowiedz się więcej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2021.1090) od 3 lipca 2021 r. sądy mają prawo do wykorzystywania Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych [PI] jako kanału komunikacyjnego, za pośrednictwem którego będą doręczane pisma sądowe.

Integracja z PI, umożliwia odbiór pism sądowych bezpośrednio w Nocie.

Dowiedz się więcej

Wysyłając i odbierając pisma procesowe posługujesz się danymi konkretnych osób lub podmiotów, które zostały Ci powierzone. Dlatego w Nocie są one zaszyfrowane i dostęp do nich mają tylko adresaci i nadawcy przesyłek.

Korzystając z Noty masz pewność, że wszystkie dane są bezpieczne, prywatne oraz są przetwarzane w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Nota w skrócie

Dostęp do zawartości Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Integracja z PI umożliwia dostęp do prowadzonych spraw ze wszystkich apelacji, odbiór pism i wysyłkę wniosków sądowych bezpośrednio w Nocie.

Terminy odbioru pod kontrolą

Oddzielna lista przesyłek nieodebranych z licznikami informującymi o liczbie dni, które upłynęły od udostępnienia pisma na PI oraz sygnalizującymi przesyłki przeleżałe.

Organizacja i zarządzanie opracowaniem dokumentów

Oznaczanie i grupowanie pism do opracowania, wskazywanie dat i rodzai zadań, które się automatycznie synchronizują z Twoim kalendarzem Google/Microsoft/Apple.

Przygotowanie, podpisanie, wysyłka i odbiór pism w kilkanaście sekund

Wysyłanie i odbieranie pism procesowych z Notą jest tak proste jak wysyłka e-maili.

Załączanie do pism zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmów w wysokiej rozdzielczości

Cyfrowe załączniki wreszcie mogą być wysłane razem z pismami procesowymi w oryginalnym formacie.

Szyfrowanie od użytkownika do użytkownika gwarancją bezpieczeństwa i poufności danych

Wszystkie przesyłki wysyłane i odbierane między użytkownikami Noty są w pełni szyfrowane, co zapewnia zachowanie tajemnicy zawodowej i zgodność z RODO.

Bezpłatny odbiór przesyłek sądowych i od pełnomocników w Nocie

Bezpłatny
0
zł/mies.
 • Odbiór pism sądowych ze wszystkich apelacji poprzez PI
 • Lista przesyłek nieodebranych z licznikami informującymi o terminach odbioru
 • Wysyłka wniosków sądowych
 • Odbiór szyfrowanych, rejestrowanych e-doręczeń
 • Bezpieczne i poufne przechowywanie dokumentacji spraw w zaszyfrowanej postaci
 • Zintegrowane podpisywanie pism i załączników własnym podpisem kwalifikowanym lub zaawansowanym
Indywidualny
49
zł/mies.
Wszystko, co w Bezpłatny i więcej:
 • Obsługa korespondencji papierowej
 • Oznaczanie i grupowanie przesyłek do dalszego opracowania
 • Wyznaczanie terminów wykonania dla zaplanowanych czynności
 • Automatyczna synchronizacja zaplanowanych czynności z Noty z kalendarzami Google/Microsoft/Apple
 • Dodawanie i przechowywanie dokumentów powiązanych z poszczególnymi sprawami
 • Szyfrowany kontakt i wymiana dokumentacji z klientami
Zbiorowy
89
zł/mies.
Wszystko, co w Indywidualny i więcej:
 • Wyznaczanie zadań i terminów współprawcownikom
 • Kontrola wykonania zadań przez współpracowników
 • Udostępnianie spraw współpracownikom
 • Ustanawianie subkont, substytucji i specialnych kont pracownikom sekretariatu kancelarii

Korzystaj z Noty bezpłatnie

Zarejestruj się i korzystaj z planu Zespołowy przez 30 dni bezpłatnie. Po 30 dniach zdecyduj czy chcesz uzupełnić dane płatnicze i korzystać z planu Zespołowy czy przejść na plan Indywidualny lub Bezpłatny.
Zarejestruj się